Construită, conform unor atestări documentare, în timpul domniei lui Antonie Ruset, între anii 1677-1679, clădirea, care adăposteşte expoziția permanentă de literatură veche, a fost sediul celei de a doua tiparniţe din Iaşi, în perioada 1679-1686.

Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi, aflată în apropiere, a adăpostit prima tiparniţă din Ţara Moldovei, în perioada lui Vasile Lupu şi a Mitropolitului Varlaam. Într-o primă fază, documentele semnalează clădirea ca făcând parte dintre anexele Curţii domneşti, după mutarea capitalei de la Suceava la Iaşi. Până în anul 1686, în această casă a funcţionat tiparniţa Mitropolitului Dosoftei. De sub teascurile acestei tiparniţe, adusă din Rusia cu sprijinul spătarului Nicolae Milescu, au fost scoase la lumină cărţi de o deosebită importanţă pentru dezvoltarea limbii şi literaturii române, precum: Dumnezeiasca Liturghie (1679), Psaltire de-nţăles a Sfântului Prooroc David (1680), Molitvenic de-nţăles (1681), Viaţa şi petrecerea sfinţilor (1682-1686) şi altele.

În această clădire a fost organizată, în 1970, o expoziţie reprezentativă pentru literatura română veche. Cu prilejul canonizării Mitropolitului Dosoftei (2005), numele muzeului a devenit „Sfântul Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”. În cele două încăperi de la parter şi una de la etaj a fost organizată o expoziţie ilustrativă pentru dezvoltarea literaturii române din cele mai vechi timpuri şi până în anul 1830, inclusiv cea cu caracter istoric.

„Casa Dosoftei” înfățișează o arhitectură deosebită, ea fiind zidită din piatră, în formă aproape cubică, cu o laterală sprijinită pe coloane de piatră. Pridvorul cu cinci arcade, sprijinite pe șase coloane, este încăpător, iar interiorul casei, de asemenea spațios, este împărțit în patru camere etajate, câte două pe fiecare nivel. Ferestrele pătrate ale casei sunt de mici dimensiuni. Se crede că in pridvor era etalată marfa de vânzare, în vreme ce camerele interioare erau folosite ca depozite.

Muzeul este cunoscut și sub denumirea de „Casa cu arcade”, aflată în centrul orașului, aproape de Curtea Domnească, între Palatul Culturii și Biserica Sfântul Nicolae Domnesc. În anul 2004, frumoasa „Casă Dosoftei” a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Iași, având ca an de zidire anul 1677.

„Casa cu arcade” numită așa datorită celor cinci arcade de pe fațada principală, a făcut parte inițial din zidul nordic de incinta al Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, biserica zidită de Ștefan cel Mare, între anii 1491-1492. Zidul de incintă al bisericii amintite se mai păstrează parțial și astăzi, pe latura sud-estica a acesteia, precum și în peretele casei.

Credit foto: Adrian Cuba